Quản Chất Lượng

Công ty thực phẩm và đồ uống của chúng tôi ưu tiên kiểm soát chất lượng. Chúng tôi có một hệ thống toàn diện để đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn, từ tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu đến đóng gói. Nhóm của chúng tôi tiến hành thử nghiệm nghiêm ngặt, bao gồm phân tích vi sinh, cảm quan và vật lý, đồng thời duy trì nhiều chứng nhận khác nhau như FDA, BRC GS, HACCP và ISO. Điều này thể hiện cam kết của chúng tôi về chất lượng và an toàn, mang lại niềm tin cho khách hàng đối với sản phẩm của chúng tôi.