Nghiên cứu và phát triển

Tại CNX bộ phân nghiên cứu và phát triển là lực lượng nòng cốt của công ty, bộ phận này luôn theo dõi chặt chẽ và nắm bắt nhu cầu mới về thực phẩm trên toàn cầu, đặc biệt là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Các chuyên gia nghiên cứu của CNX được tuyển chọn từ các viện nghiên cứu hàng đầu nhằm tăng cường ứng dụng đổi mới và phát triển sản phẩm.

Quản lý chất lượng

Tại CNX quy trình kiểm tra chất lượng được thực hiện theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong suốt quá trình sản xuất. Ngoài ra chúng tôi còn liên kết với các trung tâm kiểm tra chất lượng quốc tế để đảm bảo sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Với những nỗ lực đó, CNX đã đạt được:
Với nỗ lực không ngừng trong suốt 15 năm qua, công ty CNX chúng tôi đã được trao tặng nhiều cup vàng thương hiệu vệ sinh an toàn thực phẩm từ các tổ chức uy trong nước và thế giới.

Đây là thành quả ghi nhận quá trình phấn đấu không ngừng của CNX để trở thành nhà sản xuất thực phẩm uy tín tại Việt Nam.

Hình ảnh về GreenHighland

– Chứng nhận

Với nỗ lực không ngừng trong suốt 15 năm qua, công ty CNX chúng tôi đã được trao tặng nhiều cup vàng thương hiệu vệ sinh an toàn thực phẩm từ các tổ chức uy tín trong nước và thế giới.

Đây là thành quả ghi nhận quá trình phấn đấu không ngừng của CNX để trở thành nhà sản xuất thực phẩm uy tín tại Việt Nam.

Năng lức sản xuất